Monthly Archives: januar 2022

Renhold er en viktig del av hverdagen

Renhold

Det er nok ikke så mange som egentlig tenker over hvor viktig renhold er for hverdagen vår. Det påvirker alle deler av livene våre og er en så essensiell del av samfunnet vårt.

Mange tar det som en selvfølge at det er noe enkelt og noe som alle er klar over, mens andre kanskje ikke forstår hvor mye det kan påvirke oss.

Dårlig renhold er avvikende

Dårlig personlig renhold og dårlig renhold av omgivelsene sine, sender ut negative signaler til samfunnet. En person som utviser dårlig personlig renhold, vil oppfattes som frastøtende på andre.

Dette påvirker vennskap, kjærlighetslivet og arbeidsforhold. Det er faktisk så alvorlig at ved langvarig manglende egenpleie så vil en ikke engang rekke å etablere personlige forhold.

Hva er det andre legger merke til ved vårt personlige renhold?

At kropp og hår vaskes regelmessig Stell av munnen og tennene At klær er hele og rene… Les mer »