Kan jeg gjøre regnskapet selv?

      Ingen kommentarer til Kan jeg gjøre regnskapet selv?

Det å drive et lite firma bringer med seg en rekke hodepiner, men få er nok verre enn det regnskapet bringer med seg. Denne disiplinen ble i mange år regnet for å simpelthen være for komplisert, og derfor satte mange den bare til side og fant en regnskapsfører.

regnskap

Tidene har derimot endret seg, og teknologien har ført til at vi nå har en rekke programvarer som hjelper folk med regnskapene sine. Dette gjør at muligheten for å utføre regnskapet på egenhånd faktisk er et reelt alternativ til å velge en regnskapsfører. Men kan du egentlig bli din egen regnskapsfører?

Hva gjør en regnskapsfører?

En regnskapsfører utfører den til tider krevende oppgaven det er å rapportere om økonomien og naturligvis føre regnskap for en bedrift. Veldig enkelt forklart fører han eller hun inntekter og utgifter i selskapet, for så å sette sammen og levere rapporter som staten krever inn.

Dessuten tar regnskapsførere ofte på seg nærliggende oppgaver slik som å fakturere, betale regninger, utbetale lønn, og sortere og loggføre bilag. Regnskapsføreren i en bedrift er simpelthen ansvarlig for alt som har med penger som beveger seg rundt i bedriften, og hvordan aktiviteten skal fremstilles for offentlige institusjoner.

Er min bedrift regnskapspliktig?

Før du i det hele tatt bestemmer deg for om du skal gjøre regnskap selv eller hyre inn en regnskapsfører, så er det lurt å avgjøre hvorvidt du er regnskapspliktig eller ei. For de fleste mindre bedrifter, slik som et enkeltmannsforetak (ENK), gjelder for eksempel kun bokføringsplikten, som gjør at du slipper unna årsregnskap.

Til motsetning er alle aksjeselskaper regnskapspliktige, og disse må derfor sende inn årsregnskap, uavhengig om de tjener mye penger eller ei. Merk at ENK selskaper også kan påkreves å sende inn årsregnskap i henhold til reglene. Det er essensielt at du som leder avgjør hvorvidt bedriften er regnskapspliktig.

Om bedriften kun er bokføringspliktig, så er det ikke dermed sagt at en bare skal la regnskapet forfalle. Dette betyr derimot at det ikke er like strenge krav til rapporteringen, og dermed trenger du mest sannsynlig ikke en regnskapsfører i det hele tatt for bedriftens økonomi.

Regnskapsføring for aksjeselskap

Som nevnt er altså regnskapsføring pliktig for alle aksjeselskap. Men hvor vanskelig er egentlig denne prosessen? Resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, og noteopplysninger er blant innholdet i et årsregnskap. Har du aldri hørt disse begrepene bør du kanskje revurdere din kvalifikasjon som regnskapsfører.

Regnskapsføring for aksjeselskap

Allikevel har de fleste programmer på nett for regnskap gitt sine brukere en enkel måte å fylle ut årsregnskapet. De gjør nemlig store deler av jobben for deg så lenge du fører utgifter og inntekter resten av året.

Andre oppgaver egnet til regnskapsfører

Det finnes mange andre oppgaver tilegnet en regnskapsfører, som nevnt tidligere. Blant disse finner vi for eksempel MVA-oppgaver, utbetaling av lønn, føring av bilag, og flere oppgaver. Noen av disse vil et program for regnskap hjelpe deg mye med, mens andre fortsatt er meget vanskelige.

MVA-oppgaver

MVA, eller merverdiavgift, er en skatt på 25% på kjøp og salg av de fleste tjenester og produkter. Om du kjøper en datamaskin til 8,000kr som har 25% MVA tilknyttet seg, så koster den 10,000kr. Men med MVA-regnskapet, så kan bedrifter få tilbake MVA kostnader.

På den andre siden, om en krever mer inn i MVA enn en kjøper for, så må en betale tilbake. Uansett fører MVA reguleringene til at bedrifter må føre et MVA regnskap. Disse pengene skal forøvrig innbetales 6 ganger i året og rapporteres om. Heldigvis hjelper regnskapsprogrammene deg her, slik at dette ikke bør være for vanskelig.

Utbetaling av lønn

Hva er en…

  • A-melding?
  • Arbeidsgiveravgift?
  • Trygdeavgifter?
  • Pensjon?
  • Sykepenger
  • Feriepenger?

Jo, dette er alle oppgaver knyttet til de ansatte i en bedrift. Skal du ansette en person, så bør du virkelig vurdere å konsultere en regnskapsfører. Det er fordi en bedrift med ansatte fort blir fullspekket med papirarbeid.

Dessuten er arbeidstilsynet og NAV to instanser du neppe vil komme i trøbbel med. Det er mange reguleringer du skal følge her, og ikke minst skal alle disse godene, avgiftene, også videre føres i et regnskap der presisjon er umåtelig viktig.

Føring av bilag

Kvitteringer og fakturaer som bedriften mottar for innkjøp og salg skal føres som bilag i regnskapet. Det vil si, de skal gjerne scannes, lastes opp, og sorteres og organiseres riktig i regnskapet. Har bedriften mange kvitteringer, så kan dette fort bli en veldig langsom oppgave!

Kommer regnskapsføring i veien for det du er god på?

Naturligvis er det alltid en kostnad knyttet til å hyre inn eksterne regnskapsførere, og spesielt tung kan denne regningen være for små bedrifter.

Allikevel er det viktig å vurdere hvorvidt kostnaden av en regnskapsfører er lavere inn de inntektene du kunne dratt inn i bedriften om du frigjorde din tid fra regnskapet.

Dersom regnskapet kommer i veien for videre vekst, så er ikke dette en sunn måte å drive bedrift på. Driver du regnskapsføring på egenhånd, så bør dette være fordi det tillegger din bedrift god verdi. Hvis ikke sliter du bare med et tøft fag samtidig som du taper penger på å ta bort fokuset ditt fra andre viktigere felter.

Regnskapsføring kommer an på størrelsen av bedriften

Når du skal bestemme deg for om du skal gjøre regnskapet på egenhånd, eller hyre inn en ekstern regnskapsfører, så er det kanskje mest av alt størrelsen på bedriften som teller mest. Jo mer komplisert oppgavene er blitt, og jo mer tid og ressurser det koster deg, jo bedre er det å få en regnskapsfører inn.

Det kan tross alt lede til store konsekvenser om du skulle ende opp med å glemme frister og bli belastet tvangsmulkt, eller simpelthen gjøre større feil som fører til beskyldninger om fusk for eksempel. Regnskap kan virkelig bli vanskelig når bedriften vokser seg stor.

Gjør regnskapet selv kun om du må

Konklusjonen er at det beste alternativet er å velge en profesjonell regnskapsfører. Kun om du er nødt til rent finansielt bør du velge å gjøre regnskapet på egenhånd. Har du ressursene til å betale for en god regnskapsfører, slik at du også kan fokusere på det du tjener mest penger på, så er dette et åpenbart valg.