Category Archives: Bedrifter

Renhold er en viktig del av hverdagen

Renhold

Det er nok ikke så mange som egentlig tenker over hvor viktig renhold er for hverdagen vår. Det påvirker alle deler av livene våre og er en så essensiell del av samfunnet vårt.

Mange tar det som en selvfølge at det er noe enkelt og noe som alle er klar over, mens andre kanskje ikke forstår hvor mye det kan påvirke oss.

Dårlig renhold er avvikende

Dårlig personlig renhold og dårlig renhold av omgivelsene sine, sender ut negative signaler til samfunnet. En person som utviser dårlig personlig renhold, vil oppfattes som frastøtende på andre.

Dette påvirker vennskap, kjærlighetslivet og arbeidsforhold. Det er faktisk så alvorlig at ved langvarig manglende egenpleie så vil en ikke engang rekke å etablere personlige forhold.

Hva er det andre legger merke til ved vårt personlige renhold?

At kropp og hår vaskes regelmessig Stell av munnen og tennene At klær er hele og rene… Les mer »

Bedriftshelsetjenester

      Ingen kommentarer til Bedriftshelsetjenester
Bedriftshelsetjenester

En bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som tilbyr rådgivning med fagkompetanse innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet.

Formålet til en bedriftshelsetjeneste er å hjelpe arbeidsgiveren og ansatte ved å bidra til god oppfølgning og rådgivning av miljøet på arbeidsplassen.

Det er viktig at bedriftshelsetjenesten man velger å bruke har mye kunnskap og høy nok kompetanse som dekker virksomhetens behov.

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Når man som arbeidsgiver er på utkikk etter å knytte virksomheten sin opp mot en bedriftshelsetjeneste, bør man alltid forsikre seg om at tjenesten man velger å bruke er godkjent.

Er bedriftshelsetjenesten godkjent vil dette virke som en slags garanti for at personellet har god kompetanse innenfor arbeidsmiljø. Denne kompetansen er viktig for å kunne bidra med forebyggende HMS-relatert arbeid.

En bedriftshelsetjeneste består av dyktige helse og vernepersonell. Det er Arbeidstilsynet som bestemmer om bedriftshelsetjenesten er godkjent eller ikke.

Krav som stilles for godkjenning

Alle bedriftshelsetjenester må i utgangspunktet … Les mer »

ITO Gruppen – Intern Transport, Pallpack og Multicraft

ITO-gruppen

ITO-gruppen består av 3 grupperinger; Intern Transport, Pallpack og Multicraft. Med disse tre grupperingene dekkes kunnskap om produksjon, transportbånd, pakking og palletering. Er det noe du lurer på innen effektivisering av produksjons- og pakkeprosessen eller om intern transport, så finner du løsninger hos ITO-gruppen for alt din bedrift trenger for å øke produksjonen i bedriften. Pallpack gir løsninger for pakkemaskiner av forskjellige type og for forskjellige ledd i prosessen, mens Intern Transport gir deg mulighet til å designe en komplett løsning for transport av dine produkter i produksjonslinjen.

Med produkter fra ITO-gruppen kan du effektivisere hele din produksjon og pakkeprosess og øke kapasiteten for å møte økt etterspørsel i markedet, som igjen øker din omsetning og til slutt overskuddet i bedriften. Om man ikke øker produksjonen for å møte markedets etterspørsel, vil som oftest gapet mellom produksjon og etterspørsel til slutt bli dekket av andre bedrifter. Det er … Les mer »