Renhold er en viktig del av hverdagen

Det er nok ikke så mange som egentlig tenker over hvor viktig renhold er for hverdagen vår. Det påvirker alle deler av livene våre og er en så essensiell del av samfunnet vårt.

Renhold

Mange tar det som en selvfølge at det er noe enkelt og noe som alle er klar over, mens andre kanskje ikke forstår hvor mye det kan påvirke oss.

Dårlig renhold er avvikende

Dårlig personlig renhold og dårlig renhold av omgivelsene sine, sender ut negative signaler til samfunnet. En person som utviser dårlig personlig renhold, vil oppfattes som frastøtende på andre.

personlig renhold

Dette påvirker vennskap, kjærlighetslivet og arbeidsforhold. Det er faktisk så alvorlig at ved langvarig manglende egenpleie så vil en ikke engang rekke å etablere personlige forhold.

Hva er det andre legger merke til ved vårt personlige renhold?

  • At kropp og hår vaskes regelmessig
  • Stell av munnen og tennene
  • At klær er hele og rene
  • Renholdet av negler

Hvordan en person lukter og ser ut har stor innvirkning på om andre ønsker å etablere et personlig forhold til denne personen. Svettelukt og dårlig ånde er blant annet ting som frastøter mange.

Det kan være den beste vennen en kunne tenke seg å ha, men hvis en er uren og oppfattes som sjuskete så er det få som ønsker å bli kjent med en. Det skal så lite til som det at man observerer at en medelev ikke dusjer eller bytter klær etter gym, så begynner mange å danne seg tanker rundt personens kroppslige renhold.

Dårlig renhold i hjemmet

Mange tenker at hvordan en person lever, sier mye om personen. Hvis man inviteres hjem til noen så vil man automatisk vurdere personen opp mot hvordan hjemmet tar seg ut.

renhold i hjemmet

Hvis en har dårlig interiørmessig smak eller gamle møbler, så vil ikke dette nødvendigvis virke negativt på deg selv som person.

Man kan ha dårlig råd, null interesse for møblement eller bare arvet det en har. Dette er ting som egentlig ikke betyr noe i forbindelse med det å bedømme en person.

Hvis det derimot er møkkete og lukter vondt, så vil det automatisk påvirke hvordan en bedømmer personen som bor der. Noen kan tenke at denne personen kanskje er for lat til å utføre ordentlig renhold.

Mange andre vil mest sannsynlig tenke at hvis det er så skittent rundt personen, hvordan tar personen seg av seg selv? Altså vil det ikke være unaturlig at en antar at hvis en lever i omgivelser med dårlig renhold så vil en heller ikke være god på personlig renhold.

Renhold påvirker viktige ting i livet

Det er for eksempel et av punktene som voksenpersoner rundt barn observerer i barnets hverdag. Helsepersonell, lærere og barnehageansatte observerer barna og deres utseende daglig.

Hvis barn gjentatte ganger oppfattes som skitne på kroppen og i klærne, så vil det automatisk settes spørsmålstegn på hjemmets evne til tilstrekkelig renhold.

Foreldres evner til å ta vare på barna er blant annet adekvat renhold. Hvis en svikter på dette punktet så kan en i verste fall oppleve å bli kontaktet av skole, barnevern eller for eksempel helsestasjonen.

Symptomer på psykiske lidelser

Renhold av seg selv og egne omgivelser gjøres både for seg selv og for de rundt en. Det ligger som en uskreven regel eller samfunnskontrakt at renhold er et absolutt nødvendig onde.

Når personer svikter på dette området så kan det veldig mange ganger være et symptom på at det er ting som er galt med personen.

Det er for eksempel veldig mange som lider av depresjon som mister evnen til å klare å opprettholde ordentlig renhold av deg selv og egne omgivelser. Det virker håpløst og umulig å gjennomføre. Dårlig renhold er faktisk ofte et av de første symptomene på alvorlig depresjon.

Renhold på hjernen

Mennesker med OCD er personer som har renhold som tvangshandlinger. Det kan være alt av renhold, eller kun en type renhold.

Renhold på hjernen

Disse personene styres helt av tvangshandlingene og dette påvirker store deler av hverdagen deres.

Noen føler at de for eksempel må vaske hendene sine hele tiden. De kan stå å skrubbe hendene med såpe og vann i timevis, uten å klare å gjøre seg ferdig.

Andre er så redd for bakterier, støv og skitt at de bruker alle sine våkne timer med å vaske og skrubbe omgivelsene sine.

Ytterpunkter

Det finnes ytterpunkter med tanke på renhold, men det viktigste er å finne en god middelvei. For mye skitt kan være helsefarlig og ikke minst sosialt stigmatiserende. For mye renhold kan påvirke hverdagen og den sosiale kontakten med andre mennesker på en annen negativ måte.

For renhold og trivsel til bedrifter, se https://ability.no/hva-vi-gjor/renhold/.