Hvordan oljeprisene påvirker privatøkonomien din

Lavere oljepriser medfører at du kan spare penger i første omgang. Fortsetter nedturen, kan den lavere sysselsettingen i oljebransjen spre seg.

Er man ikke ansatt innenfor oljebransjen, kan det være vanskelig å se hvordan oljeprisene umiddelbart påvirker daglig husholdningsøkonomi.

Umiddelbart er lavere oljepriser godt nytt for Ola og Kari, så fremt man ikke er ansatt i oljeindustrien. Lavere oljepriser betyr at man kan spare en god del på blant annet lavere brennstoffpriser, og da kan disse pengen brukes på andre varer. Siden oljeprisen er lav, blir det også billigere å produsere forbruksvarer, og dermed kan man som forbruker få mer for pengene sine. Dette kan i første omgang gi en positiv dynamikk med økt sysselsetting og bedre vilkår for næringslivet. Hvis prisen fortsette å falle, kan man ende med deflasjon, hvor forbrukerne venter med å gjøre kjøp, fordi de forventer at prisene kommer til å falle enda mere, og kjøpet da kan bli billigere i morgen. Dette kan påvirke både næringsliv og sysselsetting negativt.

Fortsetter nedturen, kan også den lavere sysselsettingen i oljebransjen spre seg i andre deler av næringslivet, både som minsket sysselsetting og i form av mindre lønnoppgang enn ellers. Dette påvirker forbruksmønsteret til kunder, frykter du for økonomien din, får du ofte lavere tilbøyelighet til å bruke penge, og da kan næringslivet ytterligere gå nedover.

Grunn til bekymring?

Det er veldig stor diskusjon blant økonomer om hvordan markedet kommer til å utvikle seg. For Ola og Kari Nordmann er endringen fra dag til dag ikke så viktige, med mindre man har tatt opp mange forbrukslån eller investert alle sparepengen i en oljefond, og vil trekke dem ut akkurat nå.

Reaksjonene på usikkerheten rundt oljeprisen har vært sterke i forhold til utviklingen på markedet. Det er heller ikke uvanlig å se en oppgang i oljepriser rundt januar/februar, slik at oljeprisene kanskje ligger på det laveste akkurat nå. Over et års tid bør etterspørselen ha tatt igjen utbudet, og med et perspektiv på et år, bør oljeprisene ha jevnet seg, slik at det ikke påvirker norsk økonomi negativt i en lengre. Dermed håper ekspertene at påvirkningen av privatøkonomien også vil være relativt liten sett over en lengre periode.

Kilder: dn.no, business.dk og MONEYBANKER.