Personlig trener for restitusjon

      Ingen kommentarer til Personlig trener for restitusjon

Som personlig trener har du også muligheter for å jobbe med pasienter som trenger å trene opp sin fysikk etter lengre sykdom eller ulykker. Da vil man som oftest være ansatt i helseinstitusjoner som enten hjelper pasienter med restitusjon, eller med råd for pasienter som sliter med fysiske skader.

Jobbe med restitusjon

Når man som personlig trener i Oslo vil jobbe med restitusjon for pasienter, kan det være en fordel at utdanningen som personlig trener følger en tilleggsutdannelse, i for eksempel fysioterapi. Dette gir deg god kjennskap til menneskekroppens oppbygning og gjør at man har en god bakgrunn for å kunne gi råd for hvordan man kan trene med å bygge opp igjen muskulatur etter lengre sykdom eller ulykker.

Med denne typen jobb bidrar du direkte til å påvirke folks helse, noe som kan være en meget givende opplevelse. Man bør ha gode evner som motivator for å jobbe med denne typen oppgaver. Mange trenger mye oppmuntring og motivasjon etter sykdom og ulykker. Man kan flere ganger oppleve at pasienter ikke er motivert til fremgang, eller har tillitt til at det er mulig, og da er det ekstra viktig at treneren er i stand til å motivere.

Jobb i helsevesenet

En jobb i helsevesenet kan være ganske motiverende og givende. Man får gleden av å forsøke å hjelpe mennesker å få en bedre hverdag. Dette er nok likevel ikke en jobb som passer for alle. Man må ha visse egenskaper som gjør at man kan håndtere vanskelige situasjoner. Pasienter har ofte store fysiske utfordringer i forbindelse med treningen, som man ikke har om man, for eksempel, trener på et treningssenter.

På et treningssenter er som oftest de man trener kommet for å trene og lære å når et spesielt mål. De er dermed ekstra motiverte, og har som oftest en normal helse slik at det er en forholdsvis kjent og innarbeidet oppgave og veilede dem. Når noen har hatt større fysiske skader som de er operert for, eller forsøker å lære seg å gå igjen etter en lammelse, krever dette god innsikt i en persons spesifikke utfordringer slik at man anbefaler riktige øvelser for veien videre. Det finnes ofte ingen fasitsvar for hva som er riktig for hver person, og man må ha god innsikt for å kunne komme frem til gode løsninger.

Givende jobb

Mange synes det er en meget givende jobb å kunne hjelpe andre på denne måten. Det gjør at man får en helt annen holdning til jobben sin enn man ellers gjør da det kan bety at jobben gir en dypere mening enn man får i mange andre stillinger. For mange personlige trenere, med bakgrunn innen fysioterapi, kan dette være det endelige målet med utdanningen.

Personlig trener må motivere

PT Trener

En personlig trener må motivere. Det går igjen nesten uansett hvilken type jobb du havner i. Men det kan være enda viktigere når man jobber med restitusjonspasienter. Ofte har man mistet motet etter ulykker eller lang tids sykdom når man innser at alt muligens ikke blir som tidligere. Det kan være vanskelig å se lyst på fremtiden.

Da trengs noen som kan motivere og hjelpe å se fremover. Hvis man kan få en overbevisning om at det lar seg gjøre, er det lettere å gå på hver nye treningsøkt med godt mot.

Det finnes mange eksempler på at personer som har fått beskjed av legen sin om at de vil bli bundet til en rullestol resten av livet kan klare å kjempe seg tilbake ut av rullestolen og klare seg helt fint i hverdagen. Noen ganger i tilfeller hvor ingen, ikke engang leger, har hatt noen tro på at det skal gå. Den menneskelige vilje kan være utrolig sterk om motivasjonen er til stede.